Maligni melanom v ustni votlini psov

Maligni melanom v ustni votlini psov – ali ga lahko začnemo obravnavati kot kronično bolezen?

Ali ga lahko začnemo obravnavati kot kronično bolezen?

Maligni melanom (OMM) je najpogostejši neodontogeni tumor ustne votline pri psih. Klinično lahko izgleda zelo različno, velikokrat tumor sploh ni pigmentiran (črn). Tudi patohistološka diagnostika je lahko zelo zahtevna, saj se poleg amelanotične (nepigmentirane) oblike lahko pojavljajo tudi različne oblike celic (epiteloidne, spindloidne, mešane), kar je lahko zavajajoče. Zato se nemalokrat v patohistološki diagnostiki vključijo imunohistokemična barvanja. OMM je lokalno agresiven tumor, saj v kar polovici primerov najdemo invazijo v okolno kost. Pogosti so tudi zasevki – v 74% primerov OMM zaseva v regionalne bezgavke in po nekaterih podatkih v do 92% primerov v pljuča. Zato je pomembno, da poleg natančne določitve obsega lokalne bolezni (v ta namen opravimo CT glave pred in po kontrastu), opravimo še dodatne preiskave z namenom zamejitve bolezni. V ta namen najpogosteje svetujemo CT vratu (regionalnih bezgavk) in pljuč ali tudi CT celega telesa ter tankoigelno aspiracijsko biopsijo regionalnih bezgavk. Palpacija bezgavk ni zanesljiva metoda, saj kar 40% palpatorno normalnih bezgavk vsebuje zasevke.

Prognoza, zlasti če tumor izvira iz dlesni, je pri tej vrsti novotvorb previdna zaradi pogostega zasevanja. Psi, pri katerih je tumor majhen (v premeru manjši od 2 centimetrov), lociran na sprednjem delu čeljusti in so živali proste zasevkov, imajo najboljšo prognozo, saj preživijo v popvrečju skoraj 18 mesecev neglede na zdravljenje.

Najdaljše preživetje je povezano z radikalnim izrezom tumorja (tumor ter vsaj 1 centimeter zdravega okolnega tkiva glede na CT) – študije opisujejo srednje preživetje med 206 in 730 dnevi; velika razlika v podatkih o prežitevju je večinoma odvisna od stadija bolezni ob začetku zdravljenja. Ugotovljeno je tudi bilo, da tudi nepopolna odstranitev tumorja (nečisti resekcijski robovi) podaljša preživetje. V zdravljenje se ponavadi poleg kirurškega, lahko pa tudi kot samostojne oblike zdravljenja, vključi še druge pristope – najpogosteje obsevanje, v zadnjem času pa vedno več tudi imunoterapijo in/ali elektrokemoterapijo, s katerimi v posameznih primerih dosegamo že rudi nekajletna preživetja. Obsevanje je indicirano v primerih, ko je tumor nemogoče izrezati v celoti (ali če stranka tega ne želi zaradi posledic za funkcijo in/ali izgled živali), ko je bil izrez nepopoln (histološko nečisti robovi), ali če so prisotni zasevki v regionalnih bezgavkah. Izid obsevanja je odvisen od protokola obsevanja, večinoma pa se uporabljajo hipofrakcionirani protokoli obsevanja.

Če ste opazili težave pri živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem.

 

Pripravili Ana Nemec in Ana Rejec

Soglašam, da Butinar d.o.o., Cesta v Staro vas 20, 6230 Postojna, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec) obdeluje moje osebne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov, podjetje, IP naslov) za namen obveščanja v zvezi z vprašanji, ki sem jih na naslovil(-a) na Bolnico za živali Postojna glede zdravja in vseh postopkov zdravljenja živali. Seznanjen(-a) sem, da imam možnost kadarkoli preklicati pridano soglasje. To lahko storim tako, da pošljem e-sporočilo na info@ahp.si. Po popolnem preklicu soglasja se bo moj profil prenehal obdelovati, prav tako s strani upravljavca ne bom več prejemal(-a) sporočil. Od upravljavca lahko zahtevam informacije, katere osebne podatke o meni obdeluje, oziroma popravek netočnih osebnih podatkov. Več informacij glede obdelave osebnih podatkov s strani upravljavca in glede mojih pravic je na voljo v Obvestilu o varovanju osebnih podatkov.

Soglašam, da Butinar d.o.o., Cesta v Staro vas 20, 6230 Postojna, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec) obdeluje moje osebne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov, podjetje, IP naslov) za namen obveščanja v zvezi z vprašanji, ki sem jih na naslovil(-a) na Bolnico za živali Postojna glede zdravja in vseh postopkov zdravljenja živali. Seznanjen(-a) sem, da imam možnost kadarkoli preklicati pridano soglasje. To lahko storim tako, da pošljem e-sporočilo na info@ahp.si. Po popolnem preklicu soglasja se bo moj profil prenehal obdelovati, prav tako s strani upravljavca ne bom več prejemal(-a) sporočil. Od upravljavca lahko zahtevam informacije, katere osebne podatke o meni obdeluje, oziroma popravek netočnih osebnih podatkov. Več informacij glede obdelave osebnih podatkov s strani upravljavca in glede mojih pravic je na voljo v Obvestilu o varovanju osebnih podatkov.