Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje i dokumenty na stronie podlegają ochronie prawa autorskiego i innym formom ochrony własności intelektualnej autorów projektu, Butinar d.o.o. Publikowane informacje i dokumenty mają charakter informacyjny i mogą być reprodukowane wyłącznie w celach niekomercyjnych. Przesyłanie, odtwarzanie i drukowanie zawartości jest dozwolone wyłącznie w przypadku użytku osobistego i domowego. Zabrania się modyfikowania informacji o prawach autorskich, innych informacji o prawach własności intelektualnej lub powiadomień o innych prawach.

Autorzy strony dążą do aktualnych, dokładnych i kompletnych informacji na stronie, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność i perfekcję. Użytkownicy uzyskują dostęp do witryny na własne ryzyko. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwaniem lub zakłóceniem korzystania z witryny lub za błędy lub pominięcia w ich treści.

Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za treść i działanie witryn powiązanych z tą stroną. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany strony internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, zarówno pod względem treści, jak i formatu

I agree that Butinar d.o.o., Cesta v Staro vas 20, 6230 Postojna, Slovenija (in further text AHP) uses my personal data (name, surname, e-mail address, company, IP address) to keep me informed about my animal health questions, that I addressed to AHP. I understand I can change my mind regarding the use of my personal data at any time by sending an e-mail to info@ahp.si. AHP will treat any personal information with respect and in compliance with applicable legislation. For more information about our privacy practices please visit our website.

I agree that Butinar d.o.o., Cesta v Staro vas 20, 6230 Postojna, Slovenija (in further text AHP) uses my personal data (name, surname, e-mail address, company, IP address) to keep me informed about my animal health questions, that I addressed to AHP. I understand I can change my mind regarding the use of my personal data at any time by sending an e-mail to info@ahp.si. AHP will treat any personal information with respect and in compliance with applicable legislation. For more information about our privacy practices please visit our website.